Sklep stomatologiczny Warszawa   |   Pomoc i kontakt                    
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Centrum Wiedzy » Blog stomatologiczny » MIH - Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa

MIH - Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa

Autor: Krzysztof Mikiciuk Data dodania: 19-08-2023
Informacje o MIH – Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa
(ang. Molar. Incisor Hypomineralisation)

Z artykułu dowiesz się czym jest choroba zębów trzonowych i siecznych, poznasz objawy MIH, postępowanie terapeutyczne w gabinecie i produkty wspomagające terapię, które użyjesz w domu.

 


MIH - Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (ang. Molar Incisor Hypomineralisation)

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH), znana również jako molar incisor hypomineralisation w języku angielskim, to powszechna choroba zębów charakteryzująca się wadliwym tworzeniem się szkliwa w stałych trzonowcach i siekaczach. Dotyczy jednego lub więcej pierwszych zębów trzonowych stałych, czasami też siekacze. MIH dotyka dzieci, powoduje różne powikłania stomatologiczne, takie jak zwiększona podatność na próchnicę, nadwrażliwość zębów i zaburzenia estetyki. Czynniki etiologiczne MIH nie są jeszcze w pełni zrozumiane, ale uważa się, że są one determinowane kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych. Na całym świecie przeprowadzono różne badania epidemiologiczne, aby ustalić częstość występowania hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej wśród różnych populacji. Ponadto badania kliniczne badały obraz kliniczny i cechy morfologiczne dotkniętych zębów, a także potencjalne konsekwencje dla zdrowia jamy ustnej. Metody leczenia MIH obejmują zarówno strategie zapobiegawcze, takie jak terapia fluorowaniem i uszczelnianie bruzd, jak i interwencje odbudowujące z wykorzystaniem żywicy kompozytowej lub koron ze stali nierdzewnej. Mimo wysiłków na rzecz zarządzania i leczenia MIH, badania nad jej etiologią, wynikami leczenia i długoterminowymi skutkami są nadal prowadzone.

MIH hipomineralizacja trzonowcowo-sekaczowa | Blog DENTYLIUM

Stwierdzenie problemu

Stwierdzenie problemu dotyczące hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH) u dzieci polega na analizie częstości występowania tego schorzenia w Polsce, opisie klinicznym oraz charakterystyce morfologicznej zębów dotkniętych MIH oraz identyfikacji konsekwencji zdrowotnych dla dzieci z tym schorzeniem.

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) jest jednym z najczęstszych schorzeń stomatologicznych u dzieci, dotykającym głównie zęby trzonowe i sieczne. Według badań przeprowadzonych w Polsce, częstość występowania MIH w populacji dzieci wynosi od 10% do 40%. Choroba ta charakteryzuje się zmienionym szkliwem, które jest bardziej podatne na przebarwienia, łamliwość, a także nadwrażliwość na bodźce termiczne i chemiczne.

Zęby dotknięte MIH mogą wykazywać różne stopnie uszkodzenia, od niewielkich ubytków do całkowitej utraty substancji zębowej. To powoduje problemy estetyczne, trudności w żuciu oraz zwiększone ryzyko wystąpienia próchnicy i infekcji.

Jako konsekwencje zdrowotne dla dzieci z MIH wymienia się ból, nieprawidłowy rozwój zębów, utratę funkcji żucia, a także obniżoną jakość życia i wpływ na rozwój psychospołeczny.

Wnioskiem jest to, że MIH to poważne schorzenie stomatologiczne, które wymaga odpowiedniej diagnozy i leczenia, aby minimalizować negatywne skutki zdrowotne dla dzieci.

 

Definicja i klasyfikacja MIH

Molar-incisor hypomineralisation (MIH) to hipomineralizacja siekaczowo-trzonowcowa pochodzenia ogólnoustrojowego, charakteryzująca się wadami szkliwa w stałych trzonowcach i siekaczach. Po raz pierwszy została przedstawiona i zdefiniowana jako odrębna jednostka przez Weerheijma w 2001 roku. Diagnostyka i klasyfikacja MIH opierają się na ocenie klinicznej, przy użyciu kryteriów takich jak wyraźnie zaznaczone przejaśnienia i rozpad po wyrznięciu zęba. Zaproponowano różne klasyfikacje, w tym te oparte na dotkniętych powierzchniach oraz na stopniu wad. Częstość występowania MIH znacznie różni się w zależności od populacji, waha się od 2,4% do 40,2% w różnych badaniach. MIH może mieć poważne konsekwencje dla dotkniętych osób, prowadząc do nadwrażliwości, podatności na próchnicę oraz obaw estetycznych. Wczesne wykrycie i odpowiednie postępowanie są kluczowe, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się stanu oraz zapewnić optymalne efekty leczenia. Lepsze zrozumienie czynników etiologicznych i podstawowych mechanizmów MIH jest nadal potrzebne, aby kierować skutecznymi strategiami prewencyjnymi i rekonstrukcyjnymi.

 

Czynniki etiologiczne MIH

MIH (hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa) to choroba zębów trzonowych i siecznych, które jest znane również jako molar incisor hypomineralisation. Czynniki etiologiczne tej choroby są różnorodne i były badane w literaturze naukowej.

Wyniki przeglądu literatury wskazują na kilka czynników genetycznych, które mogą przyczyniać się do rozwoju MIH. Badania sugerują, że geny związane z metabolizmem wapnia i fosforu oraz kontrolą mineralizacji szkliwa mogą odgrywać istotną rolę w wystąpieniu tej choroby.

Infekcje również zostały uznane za potencjalny czynnik etiologiczny MIH. Niektóre badania sugerują, że bakteryjne nadkażenie w okresie niemowlęcym może wpływać na rozwój wad szkliwa, w tym MIH.

Odżywianie jest kolejnym czynnikiem miałkim wpływie na rozwój MIH. Niektóre badania sugerują, że niedostateczne spożycie składników odżywczych, takich jak wapń, fosfor i witamina D, może przyczyniać się do osłabienia szkliwa i wystąpienia MIH.

Dodatkowo, choroby matki w czasie ciąży, stosowanie antybiotyków oraz toksyczność substancji chemicznych również zostały wymienione jako potencjalne czynniki etiologiczne MIH. Jednak potrzeba dalszych badań, aby dokładniej ustalić ich wpływ na wystąpienie tej choroby.

Podsumowując, czynniki etiologiczne MIH są różnorodne i obejmują czynniki genetyczne, infekcje, odżywianie, choroby matki w czasie ciąży, stosowanie antybiotyków oraz toksyczność substancji chemicznych. Wciąż trwają badania w celu lepszego zrozumienia tych czynników i ich wpływu na wystąpienie i rozwój MIH.

Molar-incisor hypomineralisation (MIH) dotyczy głównie dzieci. MIH charakteryzuje się defektami rozwojowymi szkliwa w pierwszych stałych trzonowcach i/lub siekaczach, które wyrzynają się, zazwyczaj między 6. a 8. rokiem życia. Oznacza to, że objawy MIH zaczynają się manifestować w dzieciństwie, kiedy te zęby zaczynają się pojawiać w jamie ustnej.

Jednakże, osoby, które miały MIH w dzieciństwie, mogą nadal doświadczać jego skutków w dorosłym życiu, jeżeli problem nie został odpowiednio zaadresowany lub leczony. Może to obejmować zwiększoną podatność na próchnicę, nadwrażliwość czy problemy estetyczne związane z defektami szkliwa. Dlatego osoby dorosłe, które miały MIH jako dzieci, mogą nadal wymagać specjalistycznej opieki dentystycznej.

Podsumowując, MIH zaczyna się w dzieciństwie, ale jego skutki mogą trwać do wieku dorosłego, jeśli nie zostaną odpowiednio leczone.

 

Częstość występowania MIH u dzieci w Polsce

Częstość występowania hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH) u dzieci w Polsce została poddana analizie w kilku badaniach epidemiologicznych. Według tych badań, odsetek dzieci dotkniętych tą chorobą w Polsce to około 10-20%, co stanowi znaczny problem zdrowotny.

Jedno z badań przeprowadzonych na polskiej populacji szkolnej wykazało, że MIH dotyczyło około 12% dzieci. Inne badanie, skupiające się na populacji dzieci mieszkających w różnych regionach Polski, również wykazało podobne wyniki. Wynosiły one około 15-20% dzieci dotkniętych MIH.

Porównując częstość występowania MIH w Polsce z innymi krajami, można zauważyć różnice i podobieństwa. Na przykład, w badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w Grecji stwierdzono, że MIH dotyczy 17,2% dzieci, co jest zbliżone do wyników obserwowanych w Polsce. Jednak w Szwecji odsetek dzieci z MIH wynosił około 8,8%, co jest nieco niższe w porównaniu do Polski.

Ważne jest, aby kontynuować badania nad częstością występowania MIH u dzieci w Polsce, aby lepiej zrozumieć ten problem zdrowotny i opracować odpowiednie strategie zapobiegania i leczenia. Dodatkowo, należy zwiększyć świadomość społeczną na temat MIH, aby zapewnić lepszą opiekę stomatologiczną dzieciom dotkniętym tą chorobą w Polsce.

 

Charakterystyka morfologiczna zębów dotkniętych MIH

Charakterystyka morfologiczna zębów dotkniętych hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową (MIH) obejmuje różnorodne objawy kliniczne oraz zmiany w obrębie szkliwa.

Objawy kliniczne MIH mogą obejmować:

1. Dziury lub ubytki szkliwa - Mogą występować pojedyncze lub wielokrotne ubytki, które są zwykle nieprawidłowe w kształcie i mogą powodować wrażliwość zębów na gorące, zimne lub słodkie pożywienie i napoje.

2. Przebarwienia - Dotknięte zęby często mają przebarwienia o żółtawym, brązowym lub białawym odcieniu.

3. Złamane lub łuszczenie się szkliwa - Szkliwo na dotkniętych zębach może być słabe i łatwo się łuszczy lub złamuje.

4. Zmiana kształtu zębów - Dotknięte zęby mogą mieć nieregularny kształt, który może wpływać na funkcję żucia i estetykę u pacjenta.
 

Zmiany w obrębie szkliwa charakterystyczne dla MIH obejmują:

1. Hipomineralizacja - Szkliwo na dotkniętych zębach jest słabo zmineralizowane, co prowadzi do jego słabej twardości i wytrzymałości.

2. Rafinacja - Zmniejszenie ilości rafy na dotkniętych zębach, co może wpływać na ich odporność na próchnicę.

3. Przezroczystość - Dotknięte zęby mogą być przezroczyste lub mają delikatną opalizację.

Cechy występujące na zębach dotkniętych MIH obejmują ubytki szkliwa, nietypowe przebarwienia, zmieniony kształt, słabe twardość i wytrzymałość szkliwa. Rozpoznanie MIH opiera się głównie na objawach klinicznych i obrazie rentgenowskim. Wczesne wykrycie i odpowiednie zarządzanie MIH jest istotne dla zapobiegania dalszym uszkodzeniom i utrzymania zdrowia jamy ustnej u pacjentów.

 

Sposoby leczenia zębów dotkniętych MIH u dzieci i wyniki terapii

Sposoby leczenia zębów dotkniętych MIH u dzieci obejmują różne modalności terapeutyczne, które mają na celu przywrócenie prawidłowej funkcji i estetyki zębów. Zaleca się intensywne działania profilaktyczne w gabinecie oraz w domu oraz profesjonalne działania stomatologiczne uzależnione stanu jamy ustnej i od aktualnych potrzeb terapeutycznych, np. odbudowę tkanek twardych czy ekstrakcje. Jednym z najczęściej stosowanych metod jest rekonstrukcja przy użyciu kompozytu. Procedura ta polega na usunięciu ubytków szkliwa i zastąpieniu ich specjalnym kompozytem, który przywraca integralność zęba. Może być to skuteczne w przypadku pojedynczych ubytków.

W niektórych przypadkach, gdy dotknięty ząb jest silnie uszkodzony lub małżowina jest łuskowata, pełna lub częściowa ekstrakcja zębów może być konieczna. Decyzję o ekstrakcji podejmuje stomatolog na podstawie klinicznego obrazu i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dodatkowo, przeprowadzenie terapii fluoru może być stosowane w celu zwiększenia odporności zębów na próchnicę. Fluoryzacja polega na nakładaniu substancji zawierającej fluor na powierzchnię zębów, co pomaga wzmocnić szkliwo i zmniejszyć wrażliwość.

Wyniki terapii w przypadku zębów dotkniętych MIH zależą od stopnia zmian i indywidualnych czynników. W niektórych przypadkach, rekonstrukcja przy użyciu kompozytu może z powodzeniem przywrócić funkcję i estetykę zęba. Jednakże, w przypadkach bardziej zaawansowanych, ekstrakcja zęba może być nieunikniona. Istnieje również ryzyko powikłań, takich jak wrażliwość po rekonstrukcji kompozytem lub konieczność dalszego leczenia endodontycznego.

W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat skuteczności tych metod leczenia oraz możliwych komplikacji zaleca się skonsultowanie się z lekarzem stomatologiem, który może dostosować terapię do konkretnego przypadku.

 

Produkty stomatologiczne w leczeniu MIH

Produkty stomatologiczne odgrywają istotną rolę w leczeniu zębów dotkniętych hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową (MIH) u dzieci. Istnieje kilka dostępnych opcji terapeutycznych, które mogą pomóc w przywróceniu funkcji i estetyki zębów dotkniętych MIH.

Jednym z najważniejszych produktów stomatologicznych jest terapia fluorem. Zastosowanie fluoru pozwala na zwiększenie odporności zębów na próchnicę. Proces fluoryzacji polega na nakładaniu substancji zawierającej fluor na powierzchnię zębów, co wzmocnia szkliwo i zmniejsza wrażliwość.

Dodatkowo, rekonstrukcja przy użyciu kompozytu jest popularnym sposobem przywracania funkcji i estetyki zębów dotkniętych MIH. Kompozyt jest materiałem stosowanym w stomatologii do odtwarzania ubytków w zębach. Jest on elastyczny, trwały i jest dostępny w różnych kolorach, co umożliwia dopasowanie do naturalnego koloru zęba.

Wyniki terapii zależą od stopnia zmian w zębach dotkniętych MIH. W niektórych przypadkach, terapia fluoru i rekonstrukcja przy użyciu kompozytu mogą skutecznie przywrócić funkcję i estetykę zęba. Jednak w przypadkach zaawansowanych, ekstrakcja zęba może być niezbędna.

Korzystanie z produktów stomatologicznych w leczeniu MIH przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie odporności zębów na próchnicę, przywrócenie funkcji i estetyki zębów oraz zmniejszenie wrażliwości. Regularna higiena jamy ustnej i wizyty kontrolne u stomatologa są kluczowe dla utrzymania zdrowia jamy ustnej i zapobiegania dalszym komplikacjom.

 

Preparaty w terapii MIH w domu - oferta DENTYLIUM

W ofercie sklepu stomatologicznego DENTYLIUM znajdziemy produkty, które możemy zastosować w terapii MIH w warunkach domowych. Użycie tych produktów zalecamy skonsultować ze stomatologiem prowadzącym leczenie.

GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus

Preparatami do terapii MIH są dostępne w DENTYLIUM: GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus. Oba produkty są wyrobami medycznymi i należy ich używać zgodnie z dołączoną ulotką. GC Tooth Mousse to preparat bez fluoru w formie żelu - musu, GC MI Paste Plus zawiera dodatkowo fluor 900 ppm i ma formę białej pasty. Należy zaznaczyć, że oba produkty są rodzajem odżywki do zębów, mającym na celu wzmocnienie szkliwa zębów. Zawierają opatentowany kompleks Recaldent otrzymywany z kazeiny mleka. Uczulenie na kazeinę będzie przeciwwskazaniem do używania preparatów.

Zasada działania: Oba produkty oparte są na technologii Recaldent (CPP-ACP), która dostarcza bioaktywnego wapnia i fosforanu w celu remineralizacji szkliwa. MI Paste Plus dodatkowo zawiera fluor, który wzmacnia i chroni zęby.

Jak używać: Pacjent nakłada pastę bezpośrednio na powierzchnię zębów przy użyciu palca lub specjalnej nakładki i pozostawia na kilka minut. Następnie należy przepłukać usta wodą.

Skuteczność terapii: Oba produkty mają za zadanie promować remineralizację szkliwa i pomóc w redukcji nadwrażliwości zębów. MI Paste Plus ze względu na dodatek fluoru może także pomóc w zapobieganiu próchnicy.

Każdy z ww preparatów występuje w 5 atrakcyjnych wersjach smakowych - produkt można wybrać wg preferencji. Produkty można kupić od ręki - w sklepie stacjonarnym w Warszawie, lub w sprzedaży wysyłkowej - poprzez stomatologiczny sklep internetowy dentylium.pl
 

Produkty do higieny jamy ustnej przy MIH

Innym pomysłem na wzmocnienie szkliwa zębów s będą preparaty i pasty do zębów zawierające hydroksyapatyt - dostępne w dziale: Remineralizacja i odbudowa szkliwa. Rekomendujemy używanie na co dzień pasty do zębów z hydroksyapatytem - dostępne są pasty dla dzieci oraz dla dorosłych. Codzienną higienę jamy ustnej warto wzbogacić o dołączenie do niej żelu do naprawy szkliwa ApaCare Repair lub ROCS Medical Minerals (żelu użyj po umyciu zębów pastą) - w przeciwieństwie do produktów GC nie zawierają kazeiny mleka.
 

Zalecenia dietetyczne w MIH

Molar-incisor hypomineralisation (MIH) to zaburzenie rozwoju szkliwa, które nie jest bezpośrednio związane z dietą w takim samym stopniu, jak próchnica zębów. Niemniej jednak, ze względu na zwiększoną podatność zębów z MIH na próchnicę oraz ich potencjalną nadwrażliwość, pewne zalecenia dietetyczne mogą być korzystne dla osób dotkniętych tym schorzeniem.
 

Ograniczenie spożycia kwasów i cukrów:

Zęby dotknięte MIH mogą być bardziej podatne na ataki kwasów. Ograniczenie spożycia produktów kwaśnych (np. cytrusy, napoje gazowane) może pomóc w redukcji ryzyka erozji szkliwa.
Cukry, zwłaszcza te zawarte w słodkich napojach, słodyczach czy niektórych przekąskach, mogą sprzyjać rozwijaniu się próchnicy, dlatego ich ograniczenie jest ważne.
 

Unikanie twardych i chrupiących pokarmów:

Osoby z MIH mogą doświadczać pęknięć i łamliwości zębów. Aby uniknąć dalszych uszkodzeń, warto unikać twardych i chrupiących produktów, takich jak orzechy, twardy karmel czy lody.
 

Nawodnienie:

Regularne picie wody, zwłaszcza po spożyciu kwasów czy cukrów, pomaga neutralizować środowisko w jamie ustnej i zmniejszać ryzyko rozwoju próchnicy.
 

Spożywanie produktów bogatych w wapń:

Pokarmy bogate w wapń, takie jak mleko, jogurt czy ser, mogą wspierać remineralizację szkliwa.

Nie ma ścisłych przeciwskazań dietetycznych dla osób z MIH, ale powszechnie akceptowane praktyki dotyczące zdrowia jamy ustnej i diety przeciwpróchnicowej są szczególnie ważne dla tych pacjentów. Konsultacja z lekarzem dentystą jest kluczem do zrozumienia indywidualnych potrzeb pacjenta i dostosowania diety.
 

Podsumowanie

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) to choroba zębów dotykająca głównie dzieci, charakteryzująca się wadliwym tworzeniem się szkliwa. Przyczyny MIH nie są w pełni poznane, ale mogą wiązać się z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. W Polsce od 10% do 40% dzieci cierpi na MIH. Leczenie obejmuje strategie zapobiegawcze oraz interwencje odbudowujące, wspierane produktami z sklepu DENTYLIUM oraz stosowaniem się do zaleceń dietetycznych.
Komentarze (0)

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Blog stomatologiczny
alt
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu